Betegeknek és hozzátartozóknak

Hasznos írások és adatbázisok, melyek segítséget nyújtanak a beteg jogainak megismertetésében és érvényesítésében.

Adatbázisok

V. évfolyam (2010) > különszám

Gyermek kontra kórház
Mindenképpen figyelemre méltó az a Legfelsőbb Bíróság által meghozott ítélet, amely rögzíti, hogy a kiskorú gyermek az orvosi hiba miatt őt ért vagyoni károkat a saját jogán érvényesítheti akkor is, ha a károkozás folytán felmerült kiadásokat a szülője viselte, vagy a jövőben viseli majd. A károsult a gyermek, és kártérítésre is ő tarthat igényt.

A szülészet és a genetika testvérisége és jelenlegi nézeteltéréseik
Az orvostudomány az elmúlt évtizedekben olyan szédületes fejlődésen ment át, és olyan mértékben specializálódott, hogy a betegek magas szintű orvosi ellátása általában csak a különbözô szakterületek orvosainak együttműködése révén biztosítható. Ami sokszor nem könnyű, mivel a medicina eltérő ágazataiban dolgozó szakorvosok céljai, vizsgálati módszerei, sőt sokszor még a nyelvezete is különbözik egymástól. Jó példa erre a szülészet-nőgyógyászat és az orvosi genetika, akiknek képviselői közösen tesznek meg mindent a várandósok érdekében. Míg azonban a szülészek a várandósok, mi, genetikusok inkább a magzatok védelmére helyezzük a hangsúlyt.

Embriók közt válogatni
A genetikai vizsgálatok és beavatkozások széleskörű elterjedésének küszöbére értünk. Hogyan változtak etikai nézeteink a biotechnológia fejlődésével? Mire számíthatunk a jövőben?

Elavult a terhesgondozásról szóló rendelet
A laikus médiának köszönhetően az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk a közvéleményt sokkoló, gyógyító tevékenységgel kapcsolatos perekkel. A tájékoztatás általában teljesen egyoldalú, azonban a híradások gyakorisága mégis arra utal, hogy mind a büntetőügyek, mind pedig a kártérítési perek száma növekszik, ezen belül is egyre gyakoribbak a terhesgondozással és a szüléssel kapcsolatos bírósági ügyek.

Defenzió a szülészetben: dokumentációs kényszer az ellátásban
A szülészeti-nőgyógyászati ellátás az egyik leginkább jogászi fókuszban álló szakterület. A műhibaperekre szakosodott ügyvédi irodák kiemelt érdeklôdése az utóbbi években kénytelen-kelletlen a szakorvosok szemléletmódjában is változást indított el. Prof. dr. Tóth Zoltán, a Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke a Jogorvoslapnak adott interjúban nemcsak arról ad számot, hogy a szakorvosok hogyan igyekeznek jogi jártasságot is szerezni, hanem arról is beszél, hogy meglátása szerint, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a gyerek lassan olyan kincs lesz, ami nincs.

Bevezető